УВАГА! Шановні глядачі! ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

24.05.2022

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Національна оперета України призупинила свою діяльність, а тому не має можливості повертати кошти за придбані квитки в період дії воєнного стану.

Торгово-промислова палата України листом від 28 лютого 2022 року за № 2024/02.0-7.1 засвідчила, що військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (з наступними змінами та доповненнями), відноситься до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Враховуючи це, Торгово-промислова палата України підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору (у тому числі усному), окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Повідомляємо, що на час дії  воєнного стану (з 24 лютого 2022 року до його офіційного закінчення), зважаючи на форс-мажорні обставини, кошти за придбані квитки на вистави, концерти, інші заходи глядачам не повертатимуться.

 Запевняємо, що після припинення дії форс-мажорних обставин та з початком провадження господарської діяльності Національної оперети України у звичному режимі, про це негайно буде повідомлено офіційно, а усі відстрочені зобов’язання – виконано в повному обсязі.