Choir

Babich Vadim

Bardash Vadim

Basco Iryna

Belsky Pavel

2

Belkina Anna

Vatutina Maria

3

Garaschenko Lyudmila

4

Gubanenko Alena

5

Dzhufer Mikola

Derkach Іvan

6

Zabolotna Natalіya

7

Kara Volodimir

8

Kіrsh Ruslan

9

Kobієva Katerina

Kolomієts’ Vіktor

10

Kotenko Valentin

11

Krut’ko Denis

12

Kushnіryuk Orest

13

Levits’ka Valentina

14

Manilyuk Lyudmila

15

Marich Ganna

17

Michak Lyudmila

18

Mіrson Oksana

19

Naglya Alevtina

Nesteruk Sergіy

choirmaster

Ovcharenko Antonіna

Panukhnіk Katerina

Prikhod’ko Katerina

20

Nogіna Natalіya

21

Palіy Oleksandr

24

Rusnak Olena

25

Sashchuk Vasilіy

26

Sokur Tamara

01

Tіtarenko Lyubov

concertmaster

29

Chorniy Mikola

30

Shelaєv Dmitro

31

Yatsik Boris